ΜΙΚΡΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

Στον χώρο μας εκτός από τα συνήθη μεγέθη που υπάρχουν κατασκευάζουμε και μικρά νούμερα παπούτσια. Έτσι μπορούμε να φτιάξουμε μικρά γυναικεία νούμερα από 35 νούμερο και κάτω καθώς και αντρικά μικρά νούμερα παπούτσια από 40 νούμερο και κάτω.