ΠΕΛΜΑΤΑ & ΠΕΛΜΑΤΟΓΡΑΦΗΜΑ

Στο υποδηματοποιείο μας μπορεί να γίνει πελματογράφημα για τον εντοπισμό των προβλημάτων των πελμάτων σας όπως είναι η πλατυποδία, η κοιλοποδία , μεταταρσαλγία, πόδια που γέρνουν προς τα μέσα ή προς τα έξω κ.λ.π. Αφού γίνει αυτή η “χαρτογράφηση” του πέλματος έπειτα κατασκευάζεται το προσωπικό σας ορθωτικό πέλμα βάση των αναγκών σας.